Normal_rss_entry-120867

Milieudefensie gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter vorige maand die de organisatie tegen de Nederlandse staat had aangespannen over schone lucht. De rechtbank in Den Haag oordeelde dat de vorderingen afgewezen moeten worden.

De milieuorganisatie eist - samen met andere organisaties en individuele personen - dat de staat meer doet tegen luchtvervuiling en stelt dat momenteel het "mensenrecht op gezondheid" geschonden wordt.

De rechtbank oordeelde dat de Nederlandse staat niet nu al of op korte termijn aan de richtwaarden van Wereldgezondheidsorganisatie WHO moet voldoen. "Er is geen verdragsbepaling die de staat daartoe verplicht'', aldus de motivatie van de rechter.

"Iedereen heeft het recht om gezonde lucht in te ademen. De Staat is verplicht daarvoor te zorgen en moet zich aan de wet houden. Daarom gaan we in beroep'', verklaart Anne Knol van de milieuorganisatie.

Milieudefensie wordt in de strijd voor schone lucht gesteund door De Gezondheidsraad. De raad kwam dinsdag met het advies aan staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) Stientje van Veldhoven om prioriteit te geven aan het terugdringen van de concentraties fijnstof en stikstofdioxide afkomstig van vooral dieselvoertuigen. Ook wordt geadviseerd de uitstoot van ammoniak door de veehouderij aan te pakken.

Van Veldhoven is "blij met het advies want het zet gezondheid van de mensen voorop bij het verder verbeteren van de luchtkwaliteit. Een betere luchtkwaliteit is belangrijk bij het voorkomen van toekomstige gezondheidskosten en het zoveel mogelijk voorkomen van vroegtijdige sterfte'', schrijft ze in een reactie op het advies.

Door: ANP