Normal_microscoop__onderzoek__wetenschap__laboratorium

Het aantal Nederlanders met kanker stijgt langzaam. Vorig jaar werd er zo’n 110.000 keer kanker vastgesteld. Dat is een stijging van 1 procent ten opzichte van 2016. Omdat veel patiënten nog steeds geen toegang hebben tot de juiste middelen, gaan 560 onderzoekers vanuit het virtuele Oncode Institute aan de slag voor betaalbare en toegankelijke behandelingen. Zijn er doorbraken zijn op het gebied van kankeronderzoek? Dan moet daar sneller op ingespeeld worden zodat nieuwe behandelingen of medicijnen beschikbaar komen. Dat meldt het Parool.

“We weten best veel, maar begrijpen nog niet altijd hoe het werk. Kanker is een verzameling van ziektes met overeenkomsten en verschillen. Waarom werkt een behandeling bij sommige patiënten wel en bij anderen niet. Daar weten we nog te weinig van”, legt directeur Ton Rijnders van het Oncode Institute uit.

Doordat diverse partijen samenwerken, kan de zorg voor kankerpatiënten een kwaliteitsslag maken en vergroot de overlevingskans van kankerpatiënten. Bovendien zijn gerichtere behandelingen goedkoper, omdat er effectief wordt omgegaan met de beschikbare middelen.

Naast het sneller beschikbaar maken van behandelingen en geneesmiddelen, wil het Oncode Institute ook dat het huidige voorschrijfbeleid wordt aangepast. Mocht blijken dat een medicijn voor een andere ziekte ook werkzaam ook kankerpatiënten kan helpen, zou het makkelijker moeten worden om dat middel ook voor hen voor te schrijven.

Vandaag opende Koningin Máxima het Oncode Institute. De lancering vond plaats in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam. 

Door: Redactie Nationale Zorggids