Normal_umcg__groningen

Het UMCG is een onderzoeksproject gestart waarin niet fitte patiënten, die een grote buikoperatie moeten ondergaan vanwege een kwaadaardige lever- of alvleesklieraandoening, thuis trainen om fitter voor de operatie te zijn. Naar verwachting hebben patiënten zo minder kans op complicaties na de operatie. Om het patiënten gemakkelijk te maken en hen te motiveren, zorgt het ziekenhuis ervoor dat zij thuis een fietstrainer en ondersteuning van een fysiotherapeut krijgen. Dat meldt het UMCG. 

Patiënten die een grote buikoperatie ondergaan, hebben gemiddeld dertig procent kans op het krijgen van een complicatie, zoals een abces, een lekkage of een longembolie. Het hebben van meerdere aandoeningen (comorbiditeit) en een slechte fysieke conditie zijn daarbij extra risicofactoren.

In het onderzoek worden 24 patiënten geselecteerd die een slechte conditie hebben en daarmee een hoger risico op complicaties. Dit wordt bepaald op basis van een inspanningstest, waarmee de anaerobe drempel van de patiënt wordt vastgesteld, het moment waarop verzuring optreedt bij inspanning. Patiënten met een anaerobe drempel lager dan elf krijgen het thuis trainen-programma aangeboden. Zij krijgen thuis een fietstrainer ter beschikking om gedurende vier weken te werken aan hun conditie onder begeleiding van een fysiotherapeut. Na vier weken wordt de conditie opnieuw gemeten. Doel is om de anaerobe-drempelwaarde met 1,5 punt te verhogen.

Hoogleraar en leverchirurg Joost Klaase deed eerder onderzoek in Medisch Spectrum Twente naar patiënten met darmkanker en patiënten met endeldarmkanker die een trainingsprogramma in een fysiotherapeutpraktijk volgen. Dat onderzoek is nog niet afgerond, maar de eerste resultaten zijn erg positief. Doel van het project is om te onderzoeken of het voor patiënten met een anaerobe drempel lager dan elf goed mogelijk is om thuis te trainen en met welk effect. Ook de organisatie en logistiek van het thuis train-programma en de samenwerking met fysiotherapeuten wordt onderzocht. In vervolgonderzoek wordt gekeken naar het effect van het thuis trainen op het voorkomen van complicaties.

Door: Redactie Nationale Zorggids