Normal_geld

De Europese Unie kent 6 miljoen euro toe aan het grote internationale onderzoeksconsortium MESI-STRAT. Het onderzoek, onder leiding van professor Kathrin Thedieck van het UMCG, heeft een looptijd van bijna vijf jaar en richt zich op de samenhang tussen het metabolisme van borstkanker en oncologische signalering aan de hand van systeemgeneeskunde. Het voornaamste doel van het onderzoek is het ontwikkelen van nieuwe modellen om patiënten aan de hand van de verzamelde gegevens te kunnen indelen in subgroepen zodat gerichte en persoonlijke interventies mogelijk zijn. Dat meldt het UMCG. 

Borstkanker is een complexe aandoening die veel binnen en buiten de Europese Unie voorkomt. 75 tot 80 procent van de patiënten heeft een oestrogeenreceptor-positieve (ER+) tumor en wordt behandeld met hormoontherapie. Deze vorm van behandeling blijkt zeer effectief te zijn. Op termijn komt de tumor echter bij een aanzienlijk veel van de patiënten terug in uitgezaaide vorm. Bovendien blijven de recidivecijfers vrijwel gelijk gedurende een periode van twintig jaar.

In het MESI-STRAT-project worden metabolische markerpanels ontwikkeld die meetbaar zijn in bloed en urine. Aan de hand hiervan kunnen patiënten worden ingedeeld in risicogroepen, kan resistentie tegen hormoontherapie worden gemonitord en kunnen klinische beslissingen worden genomen tijdens de hormoontherapie. Dit is een nieuw concept, want er is nog weinig onderzoek gedaan naar de diagnostische en therapeutische betekenis van het metabolisme van borstkanker.

Een Europees team van oncologen, modelmakers, bioinformatici en experimentele onderzoekers  gaat mede aan de hand van netwerkanalyses en farmacogenomica nieuwe rekenmodellen ontwikkelen waarmee multi-omics data kunnen worden geïntegreerd en kan worden onderzocht welke metabolische en signalerende netwerken aan de basis staan van hormoontherapieresistentie. 

Door: Redactie Nationale Zorggids