Normal_slapen__bed__slaap__nachtrust

Zo’n 20 procent van de Nederlanders van 12 jaar of ouder had naar eigen zeggen in 2017 problemen met slapen. Dit blijkt uit nieuwe cijfers uit de Gezondheidsenquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zij vallen bijvoorbeeld moeilijk in slaap of worden te vroeg wakker. Vrouwen rapporteerden deze problemen vaker dan mannen, ouderen vaker dan jongeren en mensen met hogere inkomens minder vaak dan mensen met lagere inkomens. Dit meldt CBS.

Één op de vijf Nederlanders meldde in de twee weken voorafgaande aan de enquête moeite te hebben gehad om in slaap te vallen, om door te slapen, of wordt te vroeg wakker. Daarvan meldde10 procent zelfs veel of heel veel slaapproblemen te hebben. De cijfers over slaapproblemen zijn nieuw in de Gezondheidsenquête.

Van de mensen die rapporteerden dat ze slaapproblemen hadden, gaf 41 procent aan dat zij daardoor belemmerd werden bij hun dagelijkse functioneren, bijvoorbeeld tijdens het werk. Zij waren bijvoorbeeld minder geconcentreerd, vergeetachtig of slechter gestemd. Van de mensen die veel last hadden van slaapproblemen ondervond 57 procent zulke belemmeringen.

Met het ouder worden nemen de problemen met slapen toe. Van de 12- tot 16-jarigen zegt 8 procent slaapproblemen te hebben gehad, van de 40- tot 50-jarigen is dit 19 procent, van de 75-plussers zelfs 28 procent. Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat meer vrouwen dan mannen slaapproblemen rapporteren. Van alle vrouwen kon bijna een kwart wel eens de slaap niet vatten. Dat is ruim anderhalf keer zoveel als bij mannen (15 procent).

Van de mensen uit de 20 procent huishoudens met de hoogste inkomens had 16 procent slaapproblemen. Dat percentage is bijna twee keer zo laag als onder mensen uit de 20 procent huishoudens met de laagste inkomens. Van de mensen met een minder dan goed ervaren gezondheid heeft 43 procent slaapproblemen. Van de mensen met minimaal 1 langdurige aandoening is dat een derde. Van de mensen die psychisch ongezond zijn kampt zelfs ruim de helft (56 procent) met slaapproblemen.

Door: Redactie Nationale Zorggids