Normal_rss_entry-128178

Er komt mogelijk een nieuw systeem waarbij gegevens van patiënten worden gebundeld. De Patiëntenfederatie Nederland is bezig met een proef waarbij alle gegevens die van iemand bekend zijn bij onder meer huisarts, apotheek en ziekenhuis samengevoegd worden. "We maken afspraken over een standaard waarbij die gegevens gebundeld kunnen worden als de patiënt en zorgverlener het allebei willen'', zegt minister Bruno Bruins van Medische Zorg in de Volkskrant.

Iedereen, ook laaggeletterden, moet volgens hem met het systeem overweg kunnen. "Er wordt nu een praktijkproef gedaan, die in de zomer afgerond moet zijn.'' De informatie wordt via apps gebundeld.

Het ministerie van Bruins geeft 3 miljoen subsidie aan het project, dat veel weg heeft van het elektronisch patiëntendossier (EPD). In april 2011 haalde de Eerste Kamer een streep door het EPD omdat de privacy onvoldoende kon worden gegarandeerd. Maar volgens Bruins is er een belangrijk verschil. "De regie ligt bij de patiënt'', die krijgt feitelijk de medische gegevens in eigen beheer. Patiënten bepalen dus zelf welke gegevens er in de pgo komen. Dat doen ze in overleg met zorgverleners zoals de huisarts, apotheker, het ziekenhuis en de fysiotherapeut.

Volgens de Patiëntenfederatie moet de beveiliging van het systeem aan de hoogste eisen voldoen en beter worden dan DigiD, het beveiligde communicatiesysteem van de overheid. Bruins wijst erop dat er al apps zijn waar medis

De zogenoemde persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo) wordt ontwikkeld door een samenwerkingsverband van patienten, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en ict-instituut voor de zorg Nictiz.

Door: ANP