Normal_prep_hiv-preventie

De Gezondheidsraad adviseert om mensen die een groot risico lopen op een hiv-infectie preventief hiv-remmers te geven (PrEP). Dat kan helpen om het aantal nieuwe infecties verder terug te dringen. De raad schrijft dit aan de minister voor Medische Zorg en Sport, zo meldt de Gezondheidsraad.

In Nederland zijn ongeveer 20.000 mensen besmet met hiv. Hoewel het aantal nieuwe hiv-besmettingen flink is verminderd door stimuleren van condoomgebruik, regelmatig testen en vroege behandeling (om verdere verspreiding tegen te gaan), komen er jaarlijks ongeveer achthonderd nieuwe hiv-infecties bij. Dit aantal kan omlaag door aan de groep die het grootste risico loopt PrEP te verstrekken, verwacht de raad.

De belangrijkste doelgroep is die van mannen die onveilige seks hebben met verschillende andere mannen. PrEP is effectief in het voorkomen van besmetting met hiv. Voorwaarde is dat het middel trouw wordt ingenomen. Goed georganiseerde medische begeleiding is belangrijk: om gebruikers voor te lichten over het juiste gebruik van het middel, om te controleren op bijwerkingen en regelmatig te testen op hiv en andere soa’s.

Omdat de prijs van PrEP de afgelopen tijd flink is gedaald, lijkt verstrekking aan de doelgroep kosteneffectief. Toch is niet precies duidelijk in hoeverre PrEP bijdraagt aan het terugdringen van hiv in Nederland. Daarom adviseert de raad om de effecten de komende vijf jaar goed te meten. Daarbij gaat het om de effectiviteit in de praktijk, de daling van het aantal nieuwe hivpatiënten, ontwikkelingen in risicogedrag en optreden van soa’s en het ontstaan van eventuele resistentie. 

Door: Redactie Nationale Zorggids