Logo_igj_inspectie_gezondheidszorg_en_jeugd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.) heeft onderzoek gedaan naar het aanbod van thermografie. Dit naar aanleiding van een signaal van het Bevolkingsonderzoek Borstkanker. Eind maart heeft de inspectie hierover een brief gepubliceerd. Hierin stelt de IGJ i.o. dat aanbieders van thermografie zich ervan bewust moeten zijn dat zij het onderzoek niet mogen aanbieden ter vervanging van borstkankeronderzoek en dat zij cliënten hierop expliciet moeten wijzen. Dit meldt de inspectie.

Indien aanbieders van thermografie burgers onjuist of onvolledig informeren en daarmee weerhouden van het gebruik van reguliere borstkankerscreening en zorg, overtreden zij de Wet kwaliteit klachten geschillen zorg (Wkkgz).

De inspectie verwacht daarom dat aanbieders van thermografie in de communicatie met hun cliënten duidelijk maken dat het onderzoek geen aanvulling of vervanging is van borstkankerscreening of van enige andere vorm van reguliere zorg. De aanbieder mag niet de schijn wekken dat thermografie een alternatief vormt voor borstkankerscreening, noch de indruk wekken dat de uitkomsten van het thermografie onderzoek reden zijn om af te zien van regulier onderzoek.

Door: Redactie Nationale Zorggids