Normal_microscoop__onderzoek__wetenschap__laboratorium

Onderzoekers van het Erasmus MC hebben een manier gevonden om bij patiënten met acute myeloïde leukemie het verloop en de ernst van hun ziekte beter te voorspellen. Hierdoor kunnen ze een behandeling krijgen die meer op hen persoonlijk is toegespitst. Dat meldt het Erasmus MC. 

Acute Myeloïde Leukemie (AML) is een vorm van bloedkanker en is de meest voorkomende vorm van acute leukemie bij volwassenen. Het is heel lastig om te voorspellen hoe bij een individuele patiënt de ziekte gaat verlopen en hoe ernstig deze uitpakt. “Dat is echter wel belangrijk om te weten, omdat je dan de therapie kunt afstemmen op de persoon. En om te voorspellen hoe groot de kans is dat de ziekte terugkeert na behandeling’’, zegt onderzoeker Peter Valk, van de afdeling Hematologie van het Erasmus MC.

Bij acute leukemie ontstaan veranderingen (mutaties) in het DNA van de stamcellen in het beenmerg. Een patiënt met AML kan zeer verschillende mutaties hebben. Die veranderingen moet je opsporen met zogenoemde DNA sequencing. Het opsporen van al deze genetische afwijkingen kostte tot nu toe veel tijd en mankracht. 

In dit onderzoek hebben de onderzoekers een nieuwe manier van DNA sequencing toegepast, namelijk Next Generation Sequencing (NGS). Deze methode maakt het mogelijk om DNA afwijkingen veel sneller in kaart te brengen. Met één enkele test kunnen alle mutaties die naast elkaar voorkomen bij de patiënt met leukemie worden bepaald. Dat kan zodra de patiënt de diagnose krijgt, maar ook nog gedurende de therapie.

De onderzoekers hebben in een grote groep patiënten met AML gekeken welke mutaties nog aanwezig bleven, nadat ze een hoge dosis chemotherapie hadden gekregen en welke daarvan zorgen voor terugkeer van de leukemie. Valk: “Op deze wijze kunnen wij in een vroeg stadium de patiënten herkennen die onvoldoende baat hebben gehad van de chemo. Dit is van direct belang voor de klinische praktijk om de behandeling te kunnen bijsturen, ruimschoots voordat de leukemie de kop weer op steekt.’’

Door: Redactie Nationale Zorggids