Normal_red-wine-2443699_960_720

Na berichtgeving in diverse media afgelopen vrijdag 13 april en de rectificatie deze week in de Volkskrant, blijft de consument in verwarring achter, zegt Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie. Vooral op social media is te zien dat mensen niet meer weten welke informatie ze nu moeten geloven als het gaat om de effecten van matige alcoholconsumptie. Dat meldt STIVA.

Afgelopen vrijdag kopte de Volkskrant met: ‘Gezond drinken bestaat toch niet: ook dat ene glaasje kunt u beter laten staan’. Deze week kwam de Volkskrant hierop terug en geeft aan dat zij zich misleid voelt door de Erasmus Universiteit en ook door de wetenschapper die zij hebben geraadpleegd.

Bij nader inzien blijkt dat matige alcoholconsumptie niet leidt tot verkorting van de levensduur. Het onderzoek concludeert dat er met gematigde alcoholconsumptie, tot tien glazen per week, niets mis is. Het adviseren van een 0-lijn blijkt derhalve niet onderbouwd.

“Hier is sprake geweest van een domino-effect: de Volkskrant is op het verkeerde been gezet door wetenschappers en andere media hebben het bericht van de Volkskrant klakkeloos overgenomen. Daardoor is ook de Nederlandse consument om de tuin geleid. Dat die nu niet meer weet waar hij aan toe is over wat verantwoorde alcoholconsumptie is, is een groot probleem voor de geloofwaardigheid. Daar is niemand bij gebaat”, aldus STIVA-directeur Peter de Wolf.

STIVA vindt het belangrijk dat vooral geleerd wordt van dit incident en dat er bijvoorbeeld via het Nationaal Preventie Akkoord zorg voor wordt gedragen dat er in de toekomst consensus over wetenschappelijke feiten ontstaat en daarnaast ook wordt nagedacht over het belang van heldere en eerlijke wetenschapscommunicatie richting de consument. 

Door: Redactie Nationale Zorggids