Normal_samenwerking_fusie_handen_schudden

Nederland en Litouwen gaan nauw samenwerken bij het beoordelen van geneesmiddelen. Minister Bruno Bruins van Medische Zorg heeft hierover een overeenkomst getekend met zijn Litouwse collega. De samenwerking ziet op het versterken van de Litouwse geneesmiddelenautoriteiten en het uitwisselen van informatie. Dat meldt Rijksoverheid. 

Bruno Bruins: “Nederland loopt voorop in Europa als het gaat om de markttoelating van geneesmiddelen. Onder andere met deze overeenkomst nemen we onze verantwoordelijkheid om onze kennis en kunde op dit gebied te delen met anderen. Zeker nu de EMA naar Amsterdam komt willen we nog meer inzetten op betere samenwerking tussen lidstaten en kunnen we Nederland op de kaart zetten als koploper in geneesmiddelenbeleid.”

Groot-Brittannië vertrekt per 2019 uit de Europese Unie. De Britse geneesmiddelenautoriteit neemt op dit moment ruim een vijfde deel van het Europese werk met betrekking tot de beoordeling van geneesmiddelen op zich. Ons land behoort eveneens tot de koplopers. De andere 27 landen moeten het werk van de Britten overnemen. Nederland investeert daarom in totaal 10 miljoen euro in het versterken van het Europese netwerk van geneesmiddelenautoriteiten. Litouwen is één van de landen waarmee hierover nu concrete afspraken zijn gemaakt. In de afgelopen maanden heeft Nederland op ambtelijk niveau vergelijkbare afspraken gemaakt met Malta, Estland, Letland, Kroatië en Slowakije. Naar verwachting volgen binnenkort nog enkele samenwerkingsovereenkomsten.

Nederlandse experts van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) gaan hun Litouwse collega’s de komende 3 jaar trainen en ondersteunen bij het beoordelen van geneesmiddelen. Ook zullen beide landen de komende jaren hechter gaan samenwerken bij de toelating van geneesmiddelen. Zo zal Nederland fungeren als zogenaamde co-partner van Litouwen. Dat houdt in dat Nederland en Litouwen samen optrekken bij de markttoelating van bepaalde medicijnen, zodat medicijnen die in Nederland op de markt komen, ook direct in Litouwen een markttoelating hebben.

Er is geen wettelijke verplichting om geneesmiddelen in alle EU-lidstaten aan te bieden. In veel gevallen kiezen bedrijven dan ook voor marktstrategieën waarbij ze producten alleen introduceren in bepaalde lidstaten waar ze voldoende opbrengsten kunnen genereren. Als gevolg daarvan hebben veel patiënten, met name in kleinere landen zoals Litouwen, geen toegang tot de medicijnen of moeten soms maanden tot jaren wachten. Nederland wil dat hier zo snel mogelijk een einde aan komt. De samenwerking met Litouwen is hiertoe een eerste stap.

Door: Redactie Nationale Zorggids