Normal_tablet_arts

De Nederlandse Zorgautoriteit verleent per 1 juli 2018 een nieuwe subsidie voor de beschikbaarheid van drie teams die orgaanuitname na overlijden uitvoeren. Vanaf deze datum wijzigt de regio-indeling waarbinnen de zelfstandige uitname teams (ZUT) deze orgaanuitnames uitvoeren. Hier hoort ook een aangepaste bekostiging bij. Dat meldt de NZa. 

Het gaat om de ZUT’s van het Erasmus MC, het UMCG en Radboudumc. Zij ontvangen deze aangepaste beschikbaarheidbijdrage voor zogenoemde post mortem orgaanuitname (PMO). Voorheen werden hier alleen de chirurgen in het ZUT uit betaald. Vanaf 1 juli dekt de subsidie het hele ZUT en het benodigde materiaal voor de orgaanuitnames. Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en Maastricht UMC+ leveren personeel aan Erasmus MC en Radboudumc voor hun teams.

Om tot een goede, kostendekkende subsidie te komen is nauw samengewerkt met deze vijf UMC’s. Zij hebben bruikbare informatie aangeleverd. Daardoor is de NZa erin geslaagd om deze beschikbaarheidbijdrage te verlenen per 1 juli aanstaande.

Door: Redactie Nationale Zorggids