Normal_microscoop__onderzoek__wetenschap__laboratorium

Het is onderzoekers van het Antoni van Leeuwenhoek kankerinstituut in Amsterdam gelukt om resistente kankercellen in een melanoom uit te schakelen. Het gaat daarbij om behandeling met het middel vorinostat, die de vermenigvuldiging van de cellen stopt. Na de behandeling waren geen resistente cellen met de vinden bij drie uitbehandelde personen die het middel kregen. Hoewel de onderzoekers stellen dat dit niet direct inhoudt dat er een geneesmiddel is, biedt het mogelijkheden voor de toekomst. Dit meldt Telegraaf.

Volgens de onderzoekers ontstaat er een zwakke plek in de cellen die resistent worden voor de reguliere behandeling. Die zwakke plek wordt in de nieuwe behandeling benut om de cel helemaal plat te leggen. Hierdoor kan de resistentie als het ware omzeilt worden en kunnen de kankercellen alsnog uitgeschakeld worden. Dit heeft te maken met vrije zuurstofradicalen die resistente melanoomcellen produceren. Door hen daar een overdosis van te geven met het middel vorinostat, wordt het dna van de cel beschadigd en stopt de celdeling.

“Het gaat mogelijk om een eerste stap in de verbetering van de behandeling van patiënten met melanoom”, aldus Jan Schellens, internist en oncoloog in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis. Volgens Schellens heeft een eerste trial met vijf patiënten uitgewezen dat kankercellen na de behandeling verdwenen waren. “Maar er is een groter onderzoek nodig om het nog eens te bevestigen.” Dat onderzoek zou over ongeveer twee maanden starten met twaalf patiënten.

“We behandelen patiënten op de traditionele manier tot er resistentie optreedt.” Dan wordt overgeschakeld naar behandeling met vorinostat, totdat de resistente cellen verdwenen zijn. Daarna kan de oorspronkelijke behandeling hervat worden, omdat er nu alleen nog cellen over zijn die wel op die behandeling reageren.

Door: Redactie Nationale Zorggids