Normal_roken__sigaret

Gemiddeld zegt 23 procent van de bevolking van 25 jaar of ouder in 2016/2017 dat ze roken. Het aandeel rokers onder 25- tot 45-jarige mannen met een lager opleidingsniveau is met 52 procent het hoogst. Dit blijkt uit een nieuwe analyse van cijfers over 2016 en 2017 uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), in samenwerking met het RIVM, Trimbos-instituut en Pharos, expertisecentrum Gezondheidsverschillen. Dit meldt het CBS.

Bij mannen tussen de 25 en 45 jaar zijn de verschillen in rookgedrag naar onderwijsniveau het grootst. In deze leeftijdscategorie rookt van de laagopgeleide mannen 52 procent en heeft 17 procent ooit gerookt, maar doet dat nu niet meer. Van de hoogopgeleide mannen van deze leeftijd rookt 22 procent en is 23 procent ex-roker. Middelbaar opgeleiden zitten daar tussenin. De verschillen in rookgedrag van 45- tot 65-jarige mannen naar onderwijsniveau zijn vergelijkbaar, maar minder groot. Onder mannen van 65 jaar en ouder zijn minder rokers, en er zijn geen verschillen naar onderwijsniveau. Ruim 60 procent heeft vroeger gerookt. Vrouwen roken minder vaak dan mannen en ze zijn ook minder vaak ex-roker.

De verschillen naar onderwijsniveau zijn bij vrouwen grotendeels vergelijkbaar met die bij mannen. Van de 25- tot 45-jarige vrouwen rookt ruim een derde van de laagopgeleiden, tegen iets meer dan 10 procent van de hoogopgeleiden. Ongeveer een kwart van alle vrouwen in deze leeftijdsgroep heeft ooit wel gerookt. Het aandeel dat nooit gerookt heeft is met twee derde het hoogst bij hoogopgeleide vrouwen tussen de 25 en 45 jaar.

Laagopgeleiden roken niet alleen vaker dan hoogopgeleiden, zij roken ook vaker dagelijks. Een kwart van de laagopgeleiden en 9 procent van de hoogopgeleiden van 25 jaar of ouder rookte in 2016/2017 dagelijks. Ook zwaar roken (minstens 20 sigaretten per dag) komt meer voor onder lager opgeleiden. Zes procent van de laagopgeleiden is een zware roker, terwijl zwaar roken onder de hoogopgeleiden nauwelijks voorkomt.

Door: Redactie Nationale Zorggids