Normal_capsule_medicijnen_medicatie_pillen

De grondstoffen van antibiotica zijn door monopolies of bijna-monopolies niet altijd naar wens voorradig. Hierdoor komen in landen over de hele wereld steeds vaker tekorten aan antibiotica voor , wat wordt ingezet bij het bestrijden van infecties zoals blaasontsteking en longontsteking. Dit blijkt uit onderzoek van Access to Medicine Foundation. Om de problemen met het aanleveren te verminderen, zou moeten worden ingezet om meer winst voor fabrikanten en beter overleg tussen landen en zorgaanbieders. Dit meldt NOS.

De grondstoffen van de zeer waardevolle geneesmiddelen komen voornamelijk uit China en India. Er wordt maar weinig geld verdiend met het winnen van de grondstoffen en bovendien zijn er maar weinig fabrieken waar de grondstoffen gewonnen worden. Dit zorgt er voor dat een probleem met de productie of distributie van de stoffen direct een groot gevolg kan hebben op de gezondheid van mensen overal ter wereld.

Zorgaanbieders moeten er bijvoorbeeld voor kiezen om het populaire breedspectrum antibioticum piperacillin-tazobactam alleen nog voor te schrijven voor patiënten die niet geholpen kunnen worden met andere middelen. In Nederland is het middel al niet eens meer verkrijgbaar. Zorginstellingen zijn aangewezen op de reserves van het middel dat zij al in huis hebben. Ook het smalspectrum middel benzylpenicilline is al langere tijd niet meer te krijgen in Nederland en nog 38 andere landen. Door onderling beter in kaart te brengen wat de reserves zijn, kunnen zorgverleners eerder waarschuwen wanneer een tekort dreigt te ontstaan.

Het risico bestaat dat artsen toch vaker dan gewenst breedspectrum antibiotica moeten inzetten voor klachten waarbij dat eigenlijk niet nodig is. Breedspectrum richt zich op meerdere bacteriën, ook diegenen die niet voor de klachten zorgen. Dit draagt bij aan de problemen met antibioticaresistentie.

Volgens Access to Medicine Foundation is het belangrijk dat de fabrieken waar de grondstoffen worden gewonnen meer verdienen aan antibiotica. Daardoor worden ook anderen aangespoord om in die sector te gaan werken, wat de monopoliepositie kan openbreken. Ook moeten bedrijven zichzelf minder afhankelijk maken van één of enkele leveranciers. Mocht er bij de één een probleem zijn met de levering, dan moet uitgeweken worden naar een andere leverancier.

Door: Redactie Nationale Zorggids