Normal_rss_entry-137533

Het ministerie van Defensie is aansprakelijk voor de ziekteklachten van (oud-)medewerkers die gewerkt hebben met verf met het kankerverwekkende chroom-6. Dat concludeert een commissie op basis van een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Uit het onderzoek komt naar voren dat Defensie wist van de schadelijke effecten van werken met chroom-6, maar de werknemers en bedrijfsartsen hiervan niet op de hoogte stelde. Het roestwerende chroom-6 is een zeer giftige, mogelijk zelfs kankerverwekkende stof die ook nog eens slecht voor het milieu is. Als iemand maar een klein beetje inademt kan dat veel ongemakken veroorzaken.

Chroom-6, ook wel chroom(VI)oxide of chroomtrioxide, heeft het scheikundig symbool CrO3. Deze donkerrode stof lost goed op in water, waarin het een sterk zuur vormt. De stof is een gevaar voor mensen die in de staal- en textielindustrie werken. Het kan onder meer allergische reacties veroorzaken maar bij inademing ook neusbloedingen, huiduitslag, maagzweren en zelfs lever- en nierschade of longkanker.

Inademen

Verf met daarin chroom-6 verwerkt is niet te koop in de winkels voor consumenten. Chroom-6 wordt pas gevaarlijk wanneer mensen de verf verwijderen. Dan kunnen deeltjes loskomen en rondvliegen. Zonder bescherming kunnen mensen de deeltjes inademen.

Niet alle chroom is overigens schadelijk voor de gezondheid. Het zit in zeer lage concentratie in ons drinkwater en chroom-3 is zelfs een onmisbare voedingsstof. Het komt voor in veel voedsel, zoals groente, fruit en granen. Een tekort kan diabetes veroorzaken.

Door: ANP