Normal_chirurg_operatie

De kwaliteit en veiligheid van zorg laat bij veel particuliere klinieken nog te wensen over. In de afgelopen paar jaar heeft de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) al meerdere keren gesignaleerd dat de kwaliteit van zorg in een groot aantal gevallen niet voldoet. Het toezicht op deze klinieken is geïntensiveerd, maar de gewenste noodzakelijke verandering blijft uit. Dit meldt IGJ. 

Patiënten moeten ervan uit kunnen gaan dat ze goede zorg krijgen in deze klinieken, zegt IGJ. Maar dat is niet overal zo. De zorgen gaan met name over de time-out procedure, een stopmoment voor de operatie om te controleren of alles klopt en infectiepreventie.

Ook de controles bij het klaarmaken en het toedienen van high risk medicatie (injectie of infuus) is niet van voldoende kwaliteit en er zijn zorgen over de bekwaam- en bevoegdheid van zorgverleners om met medische apparatuur om te gaan en over informed consent. Het recht van de patiënt om goed geïnformeerd ja of nee te zeggen tegen een behandeling of eventuele verdoving.

De IGJ heeft het toezicht op de particuliere klinieken de afgelopen jaren uitgebreid. Er vinden meer inspectiebezoeken plaats waarbij belangrijke risico’s worden gecontroleerd. Daarnaast is de inspectie in gesprek met de klinieken, het ministerie van volksgezondheid, Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) en de wetenschappelijke verenigingen om er samen voor te zorgen dat de veiligheid en kwaliteit van zorg op het gewenste niveau komt.

Particuliere klinieken zijn klinieken die gespecialiseerd zijn in bepaalde planbare ingrepen. Bijvoorbeeld nieuwe knieën, nieuwe heupen, oogbehandelingen of cosmetische ingrepen. 

Door: Redactie Nationale Zorggids