Normal_ambulance

Vanaf de komende jaarwisseling worden aan de verkoop en het afsteken van vuurpijlen extra, stabiliserende eisen gesteld. Het afschieten van vuurpijlen wordt hierdoor veiliger met minder letsel als gevolg. Agressie of geweld tegen ambulancemedewerkers, agenten en brandweerlieden werkt al flink strafverzwarend. In aanvulling hierop werkt minister Grapperhaus van Justitie & Veiligheid aan een aparte wetsbepaling waardoor ook het hinderen van hulpverleners een strafverzwaring betekent. Dat meldt Rijksoverheid. 

Vanaf de jaarwisseling 2019-202 wordt het voor verkopers van consumentenvuurwerk verplicht om gratis veiligheidsbrillen en aansteekklonten aan klanten mee te geven. Een verdergaande maatregel als een verbod zal het kabinet pas overwegen als deze maatregelen niet werken. 

Door: Redactie Nationale Zorggids