Normal_samenwerking_fusie_handen_schudden

Ondanks het streven naar meer marktwerking heeft de overheid nauwelijks oog gehad voor de gevolgen van de steeds verdergaande marktconcentratie in de ziekenhuissector. Dat concludeert gezondheidseconoom Anne-Fleur Roos in haar proefschrift over de opeenvolgende fusiegolven in de ziekenhuissector gedurende de afgelopen 40 jaar. Vanwege de hoge marktconcentratie en de mogelijk nadelige prijseffecten pleit ze voor een strikter toezicht op zorgfusies dan tot nu toe het geval is geweest. Dat meldt Erasmus University Rotterdam. 

De afgelopen vijftien jaar hebben op één na alle fusies van Nederlandse ziekenhuizen groen licht gekregen van de mededingingsautoriteit. Als gevolg hiervan zijn in veel regio’s nog maar een paar grote ziekenhuizen overgebleven. Roos onderzocht het effect van de invoering van prijsconcurrentie in de ziekenhuissector op de kwaliteit van zorg, maar vond daar vooralsnog geen negatieve effecten.

Ziekenhuisfusies kunnen wel leiden tot prijsverhogingen, concludeert de promovendus. De prijseffecten kunnen echter sterk verschillen per behandeling, per zorgverzekeraar en tussen verschillende locaties van een fusieziekenhuis. Ook blijkt uit haar onderzoek dat het mogelijk is om deze effecten adequaat te voorspellen met behulp van fusiesimulatiemodellen. 

Roos enquêteerde ook een groot aantal zorgbestuurders om hun motieven voor fusies te onderzoeken. Aan ruim twee derde van de zorgfusies waarbij de zorgbestuurders betrokken waren, liggen strategische motieven ten grondslag. Daarnaast blijkt dat zorgbestuurders een grote mate van autonomie ervaren bij de beslissing om al dan niet te fuseren. Het extern toezicht op zorgorganisaties speelt daarbij een ondergeschikte rol. Vanwege de hoge marktconcentratie en de mogelijk nadelige prijseffecten, pleit Roos dan ook voor een strikter toezicht op zorgfusies dan in het verleden het geval is geweest.

Door: Redactie Nationale Zorggids