Normal_microscoop__onderzoek__wetenschap__laboratorium

KWF Kankerbestrijding kent ruim 22 miljoen euro toe aan 41 nieuwe kankeronderzoeksprojecten. De projecten beslaan de gehele breedte van de kankerbestrijding en dragen stuk voor stuk bij aan de missie van KWF: minder mensen die de ziekte kanker krijgen, meer genezing door het financieren van onderzoek en een betere kwaliteit van leven voor mensen die ziek zijn, of ziek zijn geweest. Dat meldt KWF. 

KWF financiert kankeronderzoek in verschillende fasen. Fundamenteel onderzoek (21 onderzoeken, ruim 10 miljoen euro) genereert kennis over het ontstaan, de groei en de  kenmerken van kanker. Een voorbeeld is het onderzoek van dr. Maarten van Lohuizen. Hij ontwikkelt in het Antoni van Leeuwenhoek nieuwe modellen om asbestkanker (mesothelioom) mee te kunnen bestuderen. Hij wil aanknopingspunten vinden voor nieuwe behandelingen. Vooruitgang bij asbestkanker is hard nodig, want de overlevingskansen behoren tot de laagste van alle kankersoorten.

Onderzoek in de ontwikkelingsfase (20 projecten, bijna 12 miljoen euro) staat dicht bij de kliniek, de onderzoeker heeft al een concrete toepassing voor ogen. In het Radboudumc in Nijmegen gaat dr. Harry Dolstra onderzoek doen naar een nieuwe immuuntherapie bij patiënten met hardnekkige of teruggekeerde leukemie. Hij ontvangt ruim 1,2 miljoen euro om te onderzoeken of leukemiecellen zijn te bestrijden met uit stamcellen gekweekte ‘natural killercellen’.

Alpe d'HuZes en Pink Ribbon

Van de 22 miljoen euro is ruim 5,5 miljoen euro afkomstig uit opbrengsten van Alpe d’HuZes en 1 miljoen van Pink Ribbon. Uit de Alpe d’HuZes-gelden worden 13 projecten gefinancierd, waaronder 5 Bas Mulder Awards voor jonge, talentvolle onderzoekers, 6 Unieke Hoogrisicoprojecten voor baanbrekende onderzoeksideeën en 2 Hermannetjes voor onderzoek dat nog een klein zetje nodig heeft om ten goede te komen aan de patiënt.

Pink Ribbon maakt 2 onderzoeken naar borstkanker mogelijk. Het ene onderzoek richt zich op het nauwkeuriger inschatten van erfelijkheidsrisico’s, het andere op het verminderen van overbehandeling met chemotherapie. 

Door: Redactie Nationale Zorggids