Normal_supermarkt_kaas

Voedseletiketten bevatten te vaak nog onduidelijke of foutieve informatie voor mensen met een voedselallergie. Bijna de helft van de mensen met een voedselallergie krijgt hierdoor weleens een allergische reactie. UMC Utrecht en TNO volgden een jaar lang 157 mensen, waarvan er zes in het ziekenhuis belandden omdat ze iets aten waarvoor ze allergisch waren. Dat meldt TNO. 

Iedere keer als een deelnemer allergisch reageerde op een voedselproduct, moesten ze een monster ervan opsturen ter analyse. Sommigen hadden enkel last van jeukende ogen of braken, andere kregen last van levensbedreigende zwellingen of kwamen de long of het hart in gevaar.

Uit een analyse van de opgestuurde producten blijkt dat er in bijna 50 procent van de tijd geen waarschuwing op stond op een product waarin bijvoorbeeld melk, ei, pinda of hazelnoten zaten. In sommige gevallen stond er wel een waarschuwing op, maar was de inhoud van de waarschuwing onjuist of onvolledig.

“Dit onderzoek laat voor het eerst zien dat de onduidelijke allergiewaarschuwingen ook daadwerkelijk tot een groot aantal allergische reacties leiden. Als er geen waarschuwing op staat dan kan het dus ook zijn dat er gewoon wel allergenen inzitten, en omgekeerd, allergenen waarvoor gewaarschuwd wordt, worden vaak niet aangetroffen”, zegt onderzoekster Marty Blom van TNO. Dit heeft tot gevolg dat ook mensen met een voedselallergie niet meer op de etiketten letten, omdat ze er niet meer op vertrouwen.

Voorverpakt voedsel bracht de meeste meldingen met zich mee. In 73 procent van voorverpakte producten wordt niet gewaarschuwd voor de allergenen die erin zitten. De meeste allergische reacties kwamen voort uit het eten van brood, koekjes en chocola.

Als het aan UMC Utrecht en TNO ligt wordt de Europese regelgeving hieromtrent aangepast. Want, zo vragen de onderzoekers zich af, als er binnen dit kleinschalige onderzoek al zes mensen op de spoedeisende hulp belanden, hoeveel belanden er op Europees niveau in het ziekenhuis? Europa telt namelijk 22 miljoen mensen met een voedselallergie.

Door: Redactie Nationale Zorggids