Normal_telefoon_mobiel_smartphone_socialmedia

Het Nederlandse eHealth-bedrijf iGene heeft haar genenpaspoort uitgebreid met een zogeheten farmacogenetisch paspoort. Daarmee kunnen bezitters van een iGene Paspoort, naast hun genetische aanleg voor bepaalde aandoeningen, voortaan ook hun persoonlijke gevoeligheid voor bepaalde medicijnen checken. Voorlopig gaat het om ruim 40 soorten geneesmiddelen. Dit meldt iGene.

“Vaak worden mensen pas getest op hun gevoeligheid voor bepaalde geneesmiddelen zodra er bijwerkingen optreden of als medicijnen niet aanslaan”, vertelt algemeen directeur Roy Haan van iGene. “Met een farmacogenetisch paspoort kun je dit een stap voor zijn en medicatieproblemen zelf helpen voorkomen.”

Het farmacogenetisch paspoort is niet bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, benadrukt Haan: “Het is een hulpmiddel om te zien welke medicijnen iemand misschien beter in een aangepaste dosering kan nemen, of voor welke medicijnen mogelijk een alternatief moet worden gezocht. Dat is informatie die zowel voor een patiënt als een behandelend arts heel nuttig kan zijn. Maar het blijft uiteraard de behandelend arts die het medicatiebeleid uiteindelijk bepaalt.”

Maatschappelijke discussie aanjagen

“In het medisch-wetenschappelijke veld wordt al heel lang gesproken over het farmacogenetisch paspoort”, weet Haan. “Maar brede invoering stuit al jaren op bureaucratie en praktische bezwaren. Zoals bij elke innovatie zullen de meningen over ons initiatief verdeeld zijn. Ik krijg veel positieve reacties, maar er zullen ook best apothekers of artsen zijn die alles bij het oude willen houden. Wij vinden dat het farmacogenetisch paspoort niet alleen onderwerp van wetenschappelijke discussie zou moeten zijn, maar ook van maatschappelijke discussie. Die discussie helpen wij graag aanjagen.”

Bestaande bezitters van een iGene Paspoort hoeven geen actie te ondernemen om een farmacogenetisch paspoort te ontvangen. Dit wordt via een update automatisch toegevoegd, waarna ze het kunt raadplegen via de iGene app op hun smartphone. Nieuwe gebruikers kunnen een paspoort laten maken door een DNA-kit te bestellen op de website van iGene.

Door: Redactie Nationale Zorggids