Normal_geld

Het ministerie van volksgezondheid verhoogt het beschikbare subsidieplafond voor de stimulatieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg in 2018 eenmalig met 6,1 miljoen euro. Hiermee is voor jaargang 2018 in totaal 11,8 miljoen beschikbaar voor zestien zogeheten voorlopers in de tweedelijnszorg. Zij gaan dit najaar van start. Het thema: het gebruiken van uitkomstinformatie voor samen beslissen. Dat meldt Zorginstituut Nederland. 

Jaar van de Transparantie

De stimuleringsregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg wordt door Zorginstituut Nederland uitgevoerd in opdracht van Volksgezondheid. De regeling bestaat sinds 2016 en is een belangrijk resultaat van het jaar van de Transparantie die in 2015 plaatsvond met als doel het geven van een extra impuls aan de beschikbaarheid en vindbaarheid van betrouwbare en begrijpelijke informatie voor patiënten.

Landelijke uitstraling

De stimuleringsregeling loopt tot en met 2020. Elk jaar staat een nieuw thema centraal waarvoor in totaal 5 miljoen euro beschikbaar is voor projecten met een looptijd van 2 jaar. Een belangrijk criterium voor financiele ondersteuning is dat projecten na afloop van de subsidieperiode dusdanig zijn ingebed dat ze zelfstandig kunnen worden voortgezet. Daarnaast moeten de opgedane kennis en bereikte resultaten landelijk worden gedeeld en zonder winstoogmerk toegankelijk worden gemaakt.

Over het thema van dit jaar zegt projectleider Willemijn Krol: “In steeds meer ziekenhuizen is er actief aandacht voor samen beslissen. Het gebruiken van uitkomstinformatie stelt artsen en patiënten in staat het gesprek in de spreekkamer met data onderbouwd toe te spitsen op iemand specifieke situatie. Een meer gepersonaliseerde behandeling kan de effectiviteit van zorg vergroten. De stimuleringsregeling biedt een impuls om patiënten en zorgverleners hiermee positieve ervaring te laten opdoen.”

Door: Redactie Nationale Zorggids