Normal_gevangenis_cel

Het werk in de gevangenissen van Ter Apel en Vught is stilgelegd omdat bewakers en gevangenen op de afdeling houtbewerking wellicht zijn blootgesteld aan de gevaarlijke stof chroom-6. Het stilleggen van de werkzaamheden is een voorzorgsmaatregel, zo meldt de Telegraaf. 

In beide gevangenissen zijn gedetineerden aan het werk gezet in de houtbewerking. Het hout waar zij mee werken is volgens een rapport afkomstig uit het buitenland en geïmpregneerd. Tijdens het zagen kan hierdoor de kankerverwekkende stof chroom-6 vrijkomen.

Of dit echt waar is, wordt momenteel onderzocht. Het ministerie spreekt het nieuws tegen, maar werknemers gaan er toch liever niet meer aan de slag. Inmiddels heeft de SP Kamervragen gesteld en heeft het ministerie ten tijde van het onderzoek een stop gezet op de houtbewerking in Ter Apel en Vught. 

Door: Redactie Nationale Zorggids