Logo_logo_nederlandse_zorgautoriteit_nza

De lange wachttijden voor medische behandelingen staan op de agenda in de zorg. In verschillende sectoren werken aanbieders en zorgverzekeraars samen om de lange wachttijden aan te pakken. Dat constateert de Nederlandse Zorgautoriteit in ‘Wachttijdprojecten tussenstand’ waarin het een overzicht geeft van de aanpak van de wachttijden in de medisch-specialistische zorg, de langdurige zorg, de ambulancezorg, de wijkverpleging en de geestelijke gezondheidszorg (ggz), zo meldt de NZa. 

Het beeld in de vijf sectoren is wisselend. De beste resultaten worden geboekt als aanbieders en zorgverzekeraars onderling regionaal of per specialisme afspraken maken over de wachttijden. Voor oogziekten bijvoorbeeld hebben oogartsen, optometristen, verzekeraars, huisartsen, beroeps- en patiëntenorganisaties samen met de NZa afspraken gemaakt om de wachttijden terug te dringen. Ook in de ambulancezorg en de langdurige zorg hebben we hiervoor bijeenkomsten georganiseerd, waarin good practices over de wachttijden zijn gedeeld.

Het effect van de inspanningen wordt voorzichtig zichtbaar. Zo is bij casemanagement dementie te zien dat de wachttijden door samenwerking tussen aanbieders en zorgverzekeraars in een aantal regio’s teruglopen. Ook in de ambulancezorg wordt beter samengewerkt. In de medisch-specialistische zorg verschilt de samenwerking echter tussen specialismen.

Inzicht wachttijden

De NZa heeft zich ingezet om het inzicht in de wachttijden te vergroten. Zo zijn aanbieders in de wijkverpleging verplicht om te melden hoe lang de wachttijden voor casemanagement dementie zijn. In de ggz gaat de NZa handhaven op een goede aanlevering van de gegevens bij Vektis.

Van zorgverzekeraars verwacht de NZa dat ze bij de zorginkoop aandacht besteden aan de wachttijden. In de langdurige zorg en de ggz zijn daarvoor controlebezoeken uitgevoerd. Voor wijkverpleging en medisch-specialistische zorg is met zorgverzekeraars inventariserend overleg geweest. De uitkomsten worden deze zomer teruggekoppeld naar verzekeraars. In de ggz hebben branchepartijen van verzekeraars en aanbieders met het ministerie van volksgezondheid landelijk afspraken gemaakt over het terugdringen van de wachttijden. De NZa monitort die wachttijden. 

Door: Redactie Nationale Zorggids