Normal_steekmug_mug_insect

In grote delen van de Flevopolder blijken de mogelijkheden van effectieve bestrijding van de Aziatische bosmug gering. Dat komt omdat deze mug tussen Lelystad en Zeewolde wijd verspreid voorkomt. De Aziatische bosmug zorgt voor slechts een klein extra risico op verspreiding van ziekten in Nederland. Daarom adviseren onderzoekers van RIVM en NVWA om de bestrijding ervan te stoppen. Dat meldt RIVM. 

n 2012 is de Aziatische bosmug voor het eerst aangetroffen in Nederland. Destijds bleek het insect al in grote delen van Lelystad voor te komen. De mug speelt mogelijk een rol bij de overdracht van een zeldzame ziekte die voorkomt in een klein deel van de Verenigde Staten. Daarom is destijds geadviseerd om de populatie van deze mug te beheersen, maar niet koste wat kost uit te roeien. De mug is steeds moeilijker te bestrijden, omdat het insect zich om meer plaatsen in de regio heeft gevestigd. De kosten staan niet meer in verhouding tot het effect en de risico’s.

Als onderbouwing bij dit advies is een risicoanalyse opgesteld, op basis van een uitgebreide internationale literatuurstudie. Daaruit blijkt dat het risico voor overdracht van ziekten door de Aziatische bosmug in Nederland erg klein is. Hoewel deze mug in het laboratorium in staat lijkt om bepaalde ziekten over te dragen, blijkt dat de mug dat buiten het laboratorium niet goed te kunnen. Daarnaast zijn er geen aanwijzingen dat de Aziatische bosmug een rol van belang speelt bij de verspreiding van infectieziekten in gebieden waar hij wijdverspreid voorkomt. Daarmee is voor deze mug het risico voor de gezondheid zeer klein en vergelijkbaar met de normaal al in Nederland voorkomende muggensoorten.

Beleid exotische muggen

De vestiging van specifieke exotische muggen kan het risico op verspreiding van een aantal ziekten in Nederland vergroten. De overheid wil de kans op ziekten over gebracht door muggen beperken en daarom in principe de vestiging van invasieve exotische muggen in Nederland tegengaan. De afweging voor bestrijding wordt per muggensoort gemaakt, omdat mogelijkheden voor bestrijding en de mogelijkheid van de muggen om ziekten over te kunnen brengen verschillen. Het advies over bestrijding van de Aziatische bosmug heeft geen gevolgen voor de bestrijding van invasieve exotische muggen. Op andere locaties dan de Flevopolder wordt de bosmug nog steeds bestreden.

Door: Redactie Nationale Zorggids