Normal_bloed__prikken__buisje

De Gezondheidsraad adviseert het testen van alle donorbloed op hepatitis E voorlopig voort te zetten. Bloeddonoren zijn regelmatig met hepatitis E-virus besmet zonder dat zij dit weten. Voor ontvangers van bloedproducten kan een infectie met dit virus ernstige of zelfs fatale gevolgen hebben. Dat schrijft de raad aan de minister voor Medische Zorg en Sport, zo meldt de Gezondheidsraad.

Jaarlijks zijn er naar schatting 133.000 nieuwe besmettingen met hepatitis E-virus. De belangrijkste bron van besmetting is consumptie van varkensvlees. Maar ook via bloedproducten kan het virus worden overgebracht. Voor gezonde mensen leidt het virus meestal niet tot ziekte. Mensen met een leveraandoening of een verzwakt immuunsysteem kunnen echter ernstig ziek worden. Behandeling is niet altijd succesvol. Door te testen daalt het aantal besmettingen veroorzaakt door bloedproducten van 187 tot 13 per jaar.

Test is duur maar effectief

Testen van slechts een deel van de bloeddonaties lijkt geen werkbare en doelmatige optie. Buitenlandse ervaringen bevestigen dit. Ook zijn er geen alternatieve veiligheidsmaatregelen die testen van donorbloed zouden kunnen vervangen.

De kosteneffectiviteit van de test is onzeker. Vergeleken met algemene normen voor preventieve interventies lijkt de kosteneffectiviteit ongunstig, maar vergeleken met andere veiligheidsmaatregelen in de bloedvoorziening valt de test niet uit de toon. De raad adviseert het belang van testen op hepatitis E over enkele jaren opnieuw te evalueren.

Door: Redactie Nationale Zorggids