Logo_igj_inspectie_gezondheidszorg_en_jeugd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is niet langer ‘in oprichting’. Hoewel beide organisaties al sinds 1 oktober vorig jaar waren samengevoegd in één werkorganisatie, was er nog geen wettelijke fusie. Dat is sinds gisteren ook een feit. De toevoeging ‘in oprichting’ die IGJ tot gisteren nog voerde, komt daarmee te vervallen. Dit meldt Rijksoverheid.

Per 1 oktober 2017 zijn de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg samengevoegd in één organisatie. De Eerste en Tweede Kamer moesten nog formeel besluiten over de benodigde wettelijke aanpassingen voor de fusie. Dat is nu gebeurd.

Al jaren samen in een kantoor

Sinds de invoering van de nieuwe Jeugdwet op 1 januari 2015 zijn de inspecties samen verantwoordelijk voor het toezicht op de jeugdhulp. De al bestaande samenwerking is daardoor geïntensiveerd. Ook deelden de beide inspecties al enkele jaren dezelfde kantoorruimte en faciliteiten in Utrecht. Het was dan ook een logische vervolgstap om als één organisatie verder te gaan. De nieuwe Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd kan effectief toezicht houden op het brede veld van professionals en organisaties in de gezondheidszorg en de jeugdhulp.

Door: Redactie Nationale Zorggids