Normal_medicijnen_pillen

Vrouwen die Esmya gebruiken lopen mogelijk een risico op ernstige leverschade. Dit blijkt uit een Europese herbeoordeling van dit medicijn voor de behandeling van matige tot ernstige vleesbomen. Het College ter  Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert patiënten om alert te zijn op symptomen van leverschade. Zorgverleners krijgen het advies om de leverfunctie bij gebruikers van dit medicijn regelmatig te controleren. In bepaalde gevallen is gebruik van Esmya niet langer toegestaan. Dat meldt CBG.

Advies aan patiënten die Esmya gebruiken

Patiënten die al leverproblemen hebben, doen er goed aan om Esmya niet te gebruiken. Ditzelfde geldt voor het ontstaan van problemen tijdens het slikken. Esmya-gebruikers moeten regelmatig langs hun arts voor bloedonderzoek om te controleren of er leverproblemen zijn ontstaan. Symptomen als misselijkheid, overgeven, pijn bovenin de buik, vermoeidheid, gelige ogen of huid en verminderde eetlust kunnen een aanwijzing voor leverproblemen zijn.

Vrouwen die in de vruchtbare leeftijd zijn en een goed functionerende lever hebben, kunnen verschillende behandelcycli met Esmya alleen nog ondergaan als een operatie ongewenst is, bijvoorbeeld bij een kinderwens. Een enkele behandelcyclus mag nog wel, als voorbereiding op een operatie.

Advies aan zorgverleners

Het CBG adviseert zorgveleners om alleen nog patiënten met Esmya te behandelen als de leverfunctie op orde is. Het is daarom belangrijk om voorafgaand aan een behandeling en voor aanvang van elke nieuwe behandelcyclus de leverfunctie van alle patiënten te controleren. Tijdens en na het staken van de behandeling zou de leverfunctie ook getest moeten worden. Iedere patiënt dient goed ingelicht te worden over de tekenen en signalen van een leverbeschadiging.

De brief van de farmaceut is in overleg met het CBG en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gestuurd naar huisartsen, apotheekhoudende huisartsen, gynaecologen, hepatologen, gastro-enterologen, openbare apothekers en de (ziekenhuis)apothekers die in een poliklinische apotheek werken en allen die in opleiding zijn voor één van deze specialismen. Ook de NVOG, NVH, NVGE, NHG en KNMP zijn geïnformeerd. 

Door: Redactie Nationale Zorggids