Normal_spuit_medicijnen

Patiënten die behandeld zijn met Zinbryta (daclizumab) moeten worden gemonitord op ernstige ontstekingsreacties in de hersenen (encefalitis) tot 12 maanden na het stoppen van de behandeling.  Dit adviseert het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) na meldingen van encefalitis bij patiënten die al een paar maanden gestopt waren met de behandeling. Dat meldt het CBG. 

Eerder dit jaar is Zinbryta uit de handel genomen na meldingen van ernstige ontstekingsreacties in de hersenen (waaronder encefalitis en meningo‑encefalitis). In Nederland gebruikten ongeveer 50 mensen dit medicijn.

Zinbryta werd gebruikt voor de behandeling van volwassenen met relapsing multiple sclerose. Multiple sclerose is een ziekte waarbij ontstekingen de beschermende omhulling rond de zenuwcellen in de hersenen en het ruggenmerg beschadigen.

Artsen worden geadviseerd om patiënten op encefalitis te monitoren tot twaalf maanden na het stoppen van de behandeling met Zinbryta. Patiënten bij wie de behandeling is gestopt moeten onmiddellijk contact opnemen als één van de vaak voorkomende symptomen of vroege, vaak voorkomende gedrags-, neurologische, cognitieve of bewegingsgerelateerde symptomen optreden.

Farmaceut Biogen heeft een brief gestuurd die in overleg met het CBG en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gestuurd is naar neurologen, neurologie nurse practicioners, MS-gespecialiseerde verpleegkundigen en ziekenhuisapothekers. 

Door: Redactie Nationale Zorggids