Normal_geweld_vuist

De gemeente Rotterdam roept de hulp in van werkgevers bij het signaleren van huiselijk geweld. Ongeveer zeventig procent van de slachtoffers heeft een betaalde baan. De gemeente heeft daarom met Augeo een toolkit voor werkgevers ontwikkeld. Dit meldt het ministerie van Volksgezondheid. 

De gevolgen van huiselijk geweld zijn ook op de werkvloer merkbaar. Het uit zich bijvoorbeeld in stress, concentratieproblemen, te laat komen en eerder weggaan, productieverlies, ziekteverzuim en uiteindelijk het verlies van werk of arbeidsongeschiktheid. Volgens de gemeente Rotterdam kost huiselijk geweld werkgevers jaarlijks zo’n 136 miljoen euro aan verzuim.

Handvatten

De Rotterdamse toolkit Signaleren van huiselijk geweld bij werknemers biedt werkgevers diverse handvatten. Zij kunnen hiermee vermoedens bespreekbaar maken en signalen herkennen. De toolkit geeft ook informatie over professionele hulp.

Gratis e-learning

Onderdeel van de toolkit is een e-learning voor HR-managers, leidinggevenden, casemanagers arbodiensten. Deze cursus is eveneens gericht op het herkennen en bespreekbaar maken van signalen van huiselijk geweld. De gemeente Rotterdam biedt bedrijven en organisaties die in Rotterdam zijn gevestigd deze cursus tot 1 januari 2020 gratis aan. Buiten Rotterdam gevestigde organisaties betalen twintig euro per deelnemer.

Door: Redactie Nationale Zorggids