©Jesterhat84

Defensiemedewerkers zijn soms decennialang blootgesteld aan de kankerverwekkende stof chroom-6. Hierdoor zijn sommige van hen ernstig ziek geworden. Uit een document in handen van Nieuwsuur blijkt nu dat Defensie, ondanks genomen maatregelen, niet genoeg deed en doet om haar medewerkers tegen de stof te beschermen. Dit meldt Nieuwsuur.

Wie nu nog op een POM-site van Defensie werkt aan het onderhoud van vliegtuigonderdelen draagt maskers en overalls, maar wordt nog steeds blootgesteld aan chroom-6 doordat niet alle maatregelen even goed worden uitgevoerd.

“Er wordt niet voldaan aan belangrijke bepalingen in de wet- en regelgeving ten aanzien van het veilig werken met kankerverwekkende stoffen”, zo is te lezen in een intern document. Toxicoloog Martin van den Berg kreeg dit document ter inzage en oordeelde dat de luchtwaardes flink boven de norm liggen. Sommige metingen op POM-sites komen uit op 6 of 7 terwijl de maximale waarde staat vastgesteld op 1. Van den Berg waarschuwt voor blootstelling omdat met zekerheid gezegd kan worden dat chroom-6 kankerverwekkend is.

Gasmaskers vervangen 

Enkele materialen waarin chroom-6 zit, hadden inmiddels vervangen moeten zijn. Maar in onderdelen van gasmaskers zit de gevaarlijke stof nog steeds. Defensie is verplicht deze maskers te vervangen, ondanks dat de waarden onder de norm liggen. Vervanging van de gasmaskers staat echter pas gepland op 2023.

Door: Redactie Nationale Zorggids