Normal_handen_mantelzorg_palliatief

Nederlandse ziekenhuizen laten ongeneeslijk zieke kankerpatiënten te vaak aan hun lot over. Dit zegt de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) die 654 ongeneeslijk zieken hierover ondervroeg. Ruim een kwart van de mensen wordt niet verder geholpen nadat een zorgverlener aan hen verteld heeft dat ze niet meer beter worden, terwijl een ruime meerderheid daar wel behoefte aan heeft. Patiënten hebben vooral behoefte aan contact met een vast aanspreekpunt in het ziekenhuis, aandacht voor naasten en advies over psychische en lichamelijke klachten. Dit meldt NFK. 

Met de uitkomsten van het onderzoek vraagt NFK ziekenhuizen en zorgverleners om ongeneeslijk zieke kankerpatiënten (meer) hulp en ondersteuning te bieden, als zij daar behoefte aan hebben.

Jaarlijks duizenden ongeneeslijk zieke kankerpatiënten

Duizenden mensen met kanker krijgen jaarlijks van hun arts te horen dat ze niet meer beter worden. Kankerpatiënten hechten tijdens zo’n gesprek veel belang aan emotionele steun van de zorgverlener, maar waarderen de ontvangen steun met een gemiddeld rapportcijfer van 6,4, zo blijkt uit het onderzoek. Hun tevredenheid over de steun nam toe naarmate men meer tevreden was over de tijd die genomen werd door de arts.

Hulp van ziekenhuis erg belangrijk

Van de ondervraagden geeft 63 procent aan dat ze na het gesprek verder zijn geholpen door het ziekenhuis. Vooral met een behandeling om de kanker te remmen, contact met een vast aanspreekpunt, advies over lichamelijke klachten of behandeling van lichamelijke klachten (bijvoorbeeld pijnbestrijding). Kankerpatiënten vinden die hulp van het ziekenhuis erg belangrijk (rapportcijfer 8,7). Toch geeft 28 procent aan niet verder te zijn geholpen. Van de groep die niet verder geholpen is, had 57 procent hier wel behoefte aan.

Praten over levenseinde

Ook is gevraagd hoe ongeneeslijk zieke mensen aankijken tegen praten over het levenseinde. Ruim 60 procent heeft er op enig moment behoefte aan. Ze willen vooral praten met hun partner en kinderen, maar ook met hun huisarts en behandelend arts. Slechts in 22 procent van de gevallen neemt de zorgverlener het initiatief tot zo’n gesprek, veelal de huisarts. NFK vindt het essentieel dat de zorg van een ziekenhuis niet alleen gericht is op genezing, maar patiënt ook verder helpt als ze niet meer beter worden. “Wij roepen ziekenhuizen dan ook op de ongeneeslijk zieke kankerpatiënt niet uit het hoog te verliezen. Ga samen met de patiënt op zoek naar wat hij of zij nodig heeft en waar het ziekenhuis ondersteuning kan bieden.”

Door: Redactie Nationale Zorggids