Normal_geld_briefgeld_munten

Zeker vijfhonderd Q-koortspatiënten hebben bij het ministerie van Volksgezondheid aangeklopt voor een compensatie. Sinds 1 oktober kunnen patiënten een tegemoetkoming van maximaal 15.000 euro aanvragen. Dit meldt de Telegraaf. 

Van 2007 tot en met 2010 was er in Nederland een uitzonderlijke Q-koortsuitbraak. De overheid heeft maatregelen genomen om de uitbraak onder controle te krijgen en de negatieve gevolgen voor mensen zo veel mogelijk te beperken. Desondanks heeft de uitbraak ertoe geleid dat mensen zijn overleden aan Q-koorts, of ernstig ziek zijn geworden. De impact op hun leven en dat van hun naasten is groot. Op papier zijn er 74 patiënten aan overleden, maar mogelijk zijn dat er meer.

Het kabinet stelt 14,5 miljoen euro beschikbaar als tegemoetkoming voor mensen met de diagnose chronische Q-koorts, Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS) of met een QVS vergelijkend ziektebeeld. Ook de nabestaanden van overleden chronische Q-koortspatiënten kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming.  Aan een patiënt of nabestaanden wordt één keer een tegemoetkoming gegeven.  

Door: Redactie Nationale Zorggids