Normal_medicijnen__antibiotica

Samen met de Wereldgezondheidorganisatie (WHO) zal Nederland in april 2019 een wereldwijde ministeriële conferentie organiseren over de strijd tegen antibioticaresistentie. Dat maakte minister Bruno Bruins voor Medische Zorg onlangs bekend tijdens de G20-bijeenkomst in Argentinië. Bij deze bijeenkomst maakte Bruins afspraken met zijn collega’s uit de grootste twintig economieën van de wereld over een gezamenlijke aanpak van gezondheidsvraagstukken. Mede door jarenlange inzet van Nederland, staat antibioticaresistentie bovenaan de internationale agenda. Dit meldt Rijksoverheid.

Aanpak Antibioticaresistentie

Naar schatting van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) vallen er wereldwijd jaarlijks ongeveer 700.000 doden als gevolg van antibioticaresistentie. Dat aantal kan in de komende decennia fors stijgen. De G20 maakte daarom afspraken over de aanpak van antibioticaresistentie. 

Bruins: "In Nederland hebben we de laatste jaren al veel concrete stappen gezet, maar in sommige landen is er nog weinig ervaring met dit onderwerp. Er wordt gevreesd voor de economische gevolgen van het terugdringen van antibioticagebruik. Met de verklaring die is getekend laten de twintig grootste economieën van de wereld, waaronder bijvoorbeeld China, India en Brazilië zien dat ze onze zorgen delen en dit onderwerp bijzonder serieus nemen."

One-Health aanpak

In 2014 organiseerde Nederland een eerdere conferentie over dit onderwerp. Deze conferentie vormde de basis voor het WHO Global Action Plan on Antimicrobial Resistance. De inzet van Nederland heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd. We zijn nu 5 jaar verder en het aantal landen met goede plannen is enorm toegenomen.

Doel van de conferentie in 2019 is onder andere om terug te kijken op de resultaten van de afgelopen jaren en op allerlei beleidsterreinen nieuwe initiatieven te ontwikkelen. De zogenaamde One-Health aanpak, waarin de samenwerking tussen gezondheidszorg en de veterinaire sector bij het zorgvuldig gebruik van antibiotica centraal staat, blijft hierbij het uitgangspunt. 

Door: Redactie Nationale Zorggids