Normal_ziekenhuis__wachtruimte

Ziekenhuizen gebruiken calamiteitenonderzoeken met name om intern te leren, maar ze zouden er ook bij gebaat zijn om van elkaars calamiteiten te leren. Eén calamiteit laat vaak niet het volledige plaatje zien. Door meerdere samen te voegen kunnen trends zichtbaar worden en kan er geleerd worden de slechte én goede dingen die eruit voort komen. Dit meldt NIVEL dat hiernaar onderzoek deed in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Jaarlijks ontvangt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zo’n 1.300 meldingen van een calamiteit in een ziekenhuis. De NVZ wilde van NIVEL weten of ziekenhuizen kunnen doorgaan met enkel intern leren van losstaande calamiteiten of dat ziekenhuizen gebaat zijn bij het samenvoegen van calamiteiten. NIVEL ontdekte dat meerdere calamiteiten trends vormen. Trends die niet zichtbaar zijn als enkel individuele zaken worden bestudeerd. Door zaken samen te voegen, ontstaat meer urgentie tot verbetermaatregelen en tot onderzoek. Daarnaast kan beter worden ingezet op preventie van calamiteiten.

Door: Redactie Nationale Zorggids