Normal_pil_medicijnen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) laat weten dat een beperkte partij van het medicijn Jakavi dat gebruikt wordt door mensen met een zeldzame vorm van beenmergkanker, wordt teruggeroepen. Dat heeft groothandel Fisher Farma besloten in overleg met de inspectie. Een andere groothandel in Duitsland heeft ontdekt dat er vervalste medicatie hiervan in de omloop is. Een deel van deze vervalsingen is waarschijnlijk ook al bij Nederlandse patiënten terechtgekomen. Dit meldt IGJ. 

Het is met zekerheid vastgesteld dat het doosje en de blister vervalst is. Het is nog niet duidelijk of ook de tabletten vervalst zijn. Daarvoor is nader onderzoek nodig. Maar de kwaliteit en veiligheid van het geneesmiddel kan niet meer gegarandeerd worden. Daarom is besloten een partij van het middel Jakavi terug te roepen. Daarmee zijn de risico’s voor de patiënten weggenomen.

Zeldzame vorm van beenmergkanker

Jakavi een geneesmiddel dat gebruikt wordt door mensen met een zeldzame vorm van beenmergkanker, myelofibrose. Het gaat om een beperkte groep patiënten. Jakavi wordt alleen op recept verstrekt, via apotheken in het ziekenhuis. Patiënten krijgen het middel vaak mee naar huis.

Het middel is verkrijgbaar in tabletten van 5, 10, 15 en 20 milligram. Er zijn alleen vervalste verpakkingen van 15 milligram aangetroffen. Bovendien zijn er voldoende andere partijen van Jakavi 15 mg beschikbaar. De inspectie verwacht dan ook niet dat er een tekort zal ontstaan.

De terugroepactie gaat om de volgende partij, met een van de volgende partijnummers:


SM018/BA
SM018/BB
SM018/BC
SM018/BD
SM018/BE
SM018/BF
SM018/BG

Patiënten die 15 mg van de betrokken partijnummers hebben ontvangen, zullen hierover bericht krijgen van hun apotheker of behandelaar. Het middel is om te ruilen bij de desbetreffende ziekenhuisapootheek. Apothekers moeten nagaan welke patiënten het product hebben ontvangen en contact opnemen met patiënten die het vervalste middel in huis hebben. Alle Jakavi 15 mg op voorraad dient teruggestuurd te worden naar groothandel Fisher Farma. 

Door: Redactie Nationale Zorggids