Normal_werkgeluk_st._anna_zorggroep_-_paul_raaijmakers_-_marcel_van_loon_-_ingrid_wolf

De St. Anna Zorggroep is één van de eerste deelnemers aan een uniek, landelijk onderzoek naar werkgeluk. Vandaag ondertekende Ingrid Wolf, voorzitter raad van bestuur, hiertoe de samenwerkingsovereenkomst met de Erasmus Universiteit. Het gaat om een driejarig onderzoek dat wordt begeleid door Erasmus Happiness Economics Research Organisation. Meerdere grote organisaties uit verschillende sectoren nemen deel en zullen onderling hun ervaringen delen. De zorggroep wil komende jaren op dit thema een voortrekkersrol gaan vervullen binnen de zorgsector. Dit meldt St. Anna Zorggroep. 

Inzicht in factoren

Het onderzoek naar werkgeluk meet hoeveel werkgeluk medewerkers van de St. Anna Zorggroep momenteel ervaren, maar ook of vooral welke factoren hierin van belang zijn. Het onderzoek geeft inzicht in de spreekwoordelijke knoppen waaraan je als organisatie, team of medewerkers kan draaien. Medewerkers worden actief betrokken bij het onderzoek en de tussenresultaten.

Unieke aanpak

Het onderzoek start komende weken met een 0-meting. De uitkomsten van deze meting geven aanknopingspunten hoe werkgeluk behouden kan worden, dan wel vergroot: organisatiebreed, op teamniveau en één op één. Op basis van de resultaten worden vervolgens gerichte acties ingezet. De organisatiebrede meting wordt de komende drie jaar ieder jaar herhaald. De deelnemende organisaties binnen het onderzoek houden gedurende deze looptijd contact en wisselen ervaringen en best-practices uit. De Erasmus Universiteit begeleidt het onderzoek en bewaakt de representativiteit en wetenschappelijke component ervan. 

Chief Happiness Officer

Het thema werkgeluk is niet nieuw binnen de St. Anna Zorggroep. Door deelname aan dit onderzoek wil de zorggroep de kennis over werkgeluk verdiepen en een voortrekker zijn op dit thema binnen de zorgsector. Speciaal hiervoor is een Chief Happiness Officer (CHO) aangesteld: binnen de zorg een nieuwe, nog vrij onbekende rol. De CHO coördineert de activiteiten op het gebied van werkgeluk,  monitort de effecten van acties, vergaart kennis, deelt deze kennis  in- en extern en leidt het onderzoek naar werkgeluk in goede banen.

Door: Redactie Nationale Zorggids