Normal_ehealth__stethoscoop__computer__laptop

Bij 95 procent van de websites van ziekenhuizen valt er één en ander te verbeteren op het gebied van toegankelijkheid. Dit blijkt uit een steekproef van webdeveloper Stuurlui die de homepagina’s van de negentig Nederlandse ziekenhuizen bezocht. Dit melden Skipr en Stuurlui.

Slechts vijf ziekenhuizen werken goed aan een toegankelijke website. Het OLVG, VieCuri Medisch Centrum, Rijnstate, Waterlandziekenhuis en Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) krijgen een positieve beoordeling. De overige 85 ziekenhuizen kunnen één en ander verbeteren op het gebied van content, readspeakers, tekstvergroters en kleurencontrast.

Het is van groot belang dat blinden en slechtzienden, kleurenblinden, doven en slechthorenden, dyslectici, laaggeletterden en mensen met een lichamelijke beperking toegang hebben tot websites. Dit houdt onder meer in dat er alternatieve teksten geboden moeten worden bij afbeeldingen. Momenteel ontbreken bij links nog mogelijkheden tot voorlezen met een screenreader.

Zeventien websites hebben een readspeaker en twintig werken met een tekstvergrotingstool. Waar het bij hen misgaat is met name de structuur van de website. Zodoende komen de geboden functionaliteiten nog steeds niet goed uit de verf.

Stuurlui bezocht de homepagina van ziekenhuizen met algemene gezondheidszorg. De websites van dagziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen of locaties met enkel poliklinieken zijn buiten beschouwing gelaten. 

Door: Redactie Nationale Zorggids