Normal_borstkanker

De kankersterfte onder vrouwen in Nederland is de hoogste van alle landen in West-Europa. In Europa scoren maar liefst 34 landen beter als het gaat om de kankersterfte onder vrouwen. Slechts in zes Europese landen is deze sterfte hoger dan in Nederland. De kankersoorten waar de meeste vrouwen aan overlijden zijn longkanker, darmkanker en borstkanker. Deze kankersoorten komen bij vrouwen in Nederland vaker voor dan elders. Om de kankersterfte terug te dringen zijn daarom verdergaande preventieve maatregelen nodig. Dit meldt Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). 

In Nederland sterven jaarlijks ongeveer 149 vrouwen per 100.000 vrouwen aan kanker. Dr. Otto Visser, hoofd registratie bij IKNL: "Dit is flink boven het Europese gemiddelde. Van de landen waar de kankersterfte onder vrouwen nog hoger is ligt er één in Noord-Europa (Denemarken) en vijf in Oost-Europa (Hongarije, Kroatië, Polen, Servië en Slowakije). Onder mannen is de sterfte aan kanker in Nederland juist lager dan gemiddeld in Europa."

Kanker komt vaker voor

Het hoge aantal sterfgevallen aan kanker onder Nederlandse vrouwen wordt met name veroorzaakt doordat bij Nederlandse vrouwen kanker vaker voorkomt dan bij vrouwen elders in Europa. Door heel Europa komt kanker vaker voor bij mannen dan bij vrouwen, dat is in Nederland ook zo. Maar Nederlandse vrouwen zijn Europees gezien een uitschieter. De onderzoekers hebben berekend hoeveel mensen kanker krijgen (incidentie) en hoeveel mensen er jaarlijks aan kanker overlijden (sterfte). Deze cijfers (de zogeheten ASR) zijn gecorrigeerd voor verschillen in de leeftijdsopbouw van de bevolking. De hoge kankersterfte onder vrouwen wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door longkanker, darmkanker en borstkanker.

Preventie en vroege opsporing

Ook darmkanker en borstkanker komen in Nederland onder vrouwen vaker voor dan in andere Europese landen. Het eten van rood en bewerkt vlees kan een rol spelen bij de ontwikkeling van darmkanker. Een gezonde leefstijl, geen alcohol, en een gezond gewicht kan kanker voorkomen. Bij vrouwen blijkt het geven van borstvoeding het risico op borstkanker te verlagen. Ook hebben vrouwen met meer kinderen minder vaak borstkanker. Lemmens: ‘Preventiemaatregelen, zoals een hogere belasting op tabak, alcohol en ongezonde voedingsmiddelen, leiden waarschijnlijk uiteindelijk tot minder kanker.’

De betrouwbaarheid van de sterftecijfers, gebaseerd op de oorzaak van overlijden zoals de arts deze vaststelt, is niet altijd optimaal. Ook is het de vraag of de registratie overal in Europa even betrouwbaar is en daarmee de cijfers tussen de verschillende landen wel vergelijkbaar zijn.

Door: Redactie Nationale Zorggids