Normal_ziekenhuis__wachtruimte

De curatoren van de failliete IJsselmeerziekenhuizen, met vestigingen in Lelystad en Dronten, hebben een overeenstemming bereikt met het St Jansdal uit Harderwijk. Dit betekent dat er na weken van voorbereiding invulling gegeven kan worden aan de doorstart. St Jansdal laat weten te willen werken aan een toekomstbestendige ziekenhuisvoorziening en gaat zo snel mogelijk in gesprek met alle betrokkenen in Lelystad. Dit meldt St Jansdal. 

Het gaat om een ziekenhuisvoorzieningen met poliklinieken, diagnostisch onderzoek, poliklinische operatiekamers, dagbehandelingen en zeven dagen in de week een spoedpoli. Hiermee wordt voorzien in circa zeventig tot tachtig procent van de ziekenhuisbezoeken in Lelystad.

Geen volwaardige SEH mogelijk

Het St Jansdal ziet op dit moment geen mogelijkheden om een volwaardige spoedeisende hulp te realiseren. Een volwaardige SEH heef als gevolg dat er op dezelfde locatie een intensive care, een OK-team, een beddenhuis, een interventieradioloog, een kinderarts, 24/7 radiologie en laboratoriumfaciliteiten nodig zijn. Daarbij is de realiteit dat er te weinig kinderartsen, intensive care-artsen en gespecialiseerd verpleegkundigen zijn om deze zorg te kunnen leveren. Om deze reden is bijvoorbeeld dit najaar de acute verloskunde in Lelystad gestopt en overgedragen aan omliggende ziekenhuizen.

Voor spoedeisende hulp is de spoedpoli in het ziekenhuis in Lelystad dagelijks  open van 08.00 – 22.00 uur. De ziekenhuislocatie in Harderwijk en omliggende ziekenhuizen vormen de achterwacht voor de meer complexe en klinische zorg waaronder acute verloskunde en een volledige spoedeisende hulp.

De onderhandelingen met de Stichting Antonius Zorggroep over voortzetting van zorg in de Noordoostpolder en op Urk zijn nog gaande.

Gemeenteraad Lelystad organiseert manifestatie

“Het ziekenhuis van Lelystad dreigt uitgekleed te worden. Binnenkort valt het definitieve besluit wat er over mag blijven. Maar wij laten ons ziekenhuis niet in de kou staan. Inwoners hebben het ziekenhuis afgelopen weken niet voor niets omarmd. Op zondag 25 november om 13.00 uur gaan we dat ook fysiek doen: Lelystad en omgeving omarmen het ziekenhuis”, aldus de gemeenteraad.