Normal_alcohol

14 procent van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder die drinkt, kan als riskante drinker worden aangemerkt. Uit onderzoek van Trimbos-instituut blijkt dat eén op de zes van de 80 procent alcoholdrinkende Nederlanders gevaarlijk veel drinkt. Dit meldt Trimbos. 

Een riskante drinker is iemand die in de problemen komt door zijn drinkgedrag. Hij komt verplichtingen niet na, stapt onder invloed de auto in en krijgt het advies van anderen om te minderen.

Riskant gebruik komt vooral voor onder mannen, hoogopgeleiden, jonge drinkers en Nederlandse alcoholgebruikers. Trimbos noemt de verschillen tussen man en vrouw substantieel. Mannen drinken drie keer vaker riskant dan vrouwen dat doen. En hoogopgeleiden kunnen twee keer zo vaak als laagopgeleiden worden aangemerkt als riskante drinkers. Bijna veertig procent van de riskante drinkers dagelijks, waarvan de helft meer dan vier glazen alcohol. Ongeveer 75 procent van de riskante drinkers drinkt zeker maandelijks zes glazen of meer in één nacht.

Risicoprofielen identificeren

“De alcoholproblematiek binnen de groep riskante drinkers is divers, variërend van licht tot ernstig. Voor een (kosten-)effectieve aanpak is het wenselijk risicoprofielen te identificeren voor de verschillende niveaus van alcoholproblematiek. Dit bevordert een goede match tussen ernst van de problematiek en intensiteit van behandeling”, aldus Trimbos.

Lichte alcoholproblemen kunnen vroegtijdig met screening en interventies worden aangepakt om erger te voorkomen. Trimbos vindt dat de uitkomsten van het onderzoek laten zien dat Nederland zich harder moeten inzetten voor alcoholpreventie. 

Door: Redactie Nationale Zorggids