Normal_rss_entry-160711

De Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VSK) is "verbijsterd" over het Nationaal Preventieakkoord, dat vrijdagmiddag wordt gepresenteerd. "De maatregelen die voorliggen zijn irrationeel, betuttelend en dragen niet bij aan de doelstelling om roken te ontmoedigen", zo neemt de club al een voorschot op de presentatie.

"Je kunt je afvragen of ze het beste voor hebben met de rokers, of dat hier andere rekeningen worden vereffend", zegt directeur Jan Hein Sträter. "Immers, de maatregelen die voorliggen schieten hun doel voorbij en zijn niet bewezen effectief."

Hij zegt onder meer dat er volgens het akkoord in 2020 neutrale verpakkingen voor tabaksproducten moeten komen "terwijl in Australië en Frankrijk duidelijk is gebleken dat deze maatregel helemaal niet effectief is".

VNO-NCW

De VSK zegt dat het invoeren van neutrale verpakkingen ook "een grove inbreuk is op het intellectueel eigendom". Een voorgestelde accijnsverhoging in 2020 zou ook tegen wettelijke afspraken indruisen.

VNO-NCW is ook niet te spreken over het rookakkoord. De werkgeversorganisatie klaagt in een brief aan het ministerie van Volksgezondheid dat de beslissingen zonder overleg met relevante ondernemers zijn genomen, zoals eigenaren met tabakszaken. Dat zou leiden tot "onuitvoerbaar beleid'' voor deze winkeliers, waarbij regelgeving "vooral gestoeld lijkt op symboolpolitiek in plaats van effectiviteit''. De verplichting sigaren te verstoppen achter een deur zou daar een voorbeeld van zijn.

Door: ANP