Normal_roken_sigaret

Met het Nationale Preventieakkoord, dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd, gaan meer dan zeventig partijen samen aan de slag om Nederland gezonder te maken en gezondheidsverschillen te verkleinen. Het akkoord bestaat uit een uitgebreid pakket aan afspraken en maatregelen over het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. De deelnemers willen onder meer bereiken dat er in 2040 een rookvrije generatie is ontstaan, dat jongeren en zwangeren geen alcohol drinken, iedereen veel bewuster is van de risico’s van alcohol en dat het aantal mensen met overgewicht eindelijk daalt. Dit meldt Rijksoverheid. 

Om een rookvrije generatie te realiseren, mogen kinderen niet meer in de verleiding komen om te beginnen met roken. Rokers moeten beter geholpen worden ermee op te houden. Maatregelen die daaraan moeten bijdragen zijn onder meer dat vertegenwoordigers van sportverenigingen, speeltuinen en andere kindrijke omgevingen samen met gemeenten toewerken naar een 100 procent rookvrije kindomgeving in 2025.

De accijns op sigaretten wordt 1 euro verhoogd in 2020. Sigaretten en shag worden voorzien van een neutrale verpakking en bij verkooppunten uit het zicht gehaald. Het eigen risico voor behandeling en medicatie om te stoppen met roken wordt geschrapt en zorgverleners gaan actief aan de slag om te helpen bij het stoppen. Rookruimten in de horeca sluiten voor 1 juli 2022. Rookvrije terrassen worden gestimuleerd.

30 procent minder suiker in frisdrank

Om gezond eten te stimuleren, komt er onder andere een campagne over de Schijf van Vijf en een nieuw, breed gedragen voedselkeuzelogo. Om het drinken van water te stimuleren komen er meer watertappunten op publieke plekken. Producten gaan suiker in frisdrank stapsgewijs verminderen naar 30 procent minder verkochte calorieën in 2025.

Naleven leeftijdsgrens alcoholverkoop naar 100 procent

Jongeren en zwangeren zouden geen alcohol moeten drinken en het aantal probleemdrinkers moet omlaag. Onderwijsinstellingen en studenten gaan daarom plannen maken om risicovol alcoholgebruik onder studenten stevig terug te dringen. Naleving van de leeftijdsgrens door verstrekkers wordt stapsgewijs verbeterd tot 100 procent in 2030. Alcoholreclame langs amateursportvelden verdwijnt. Sportkantines gaan meer verantwoord om met alcohol en er komt een einde aan stunten met alcohol. 

Door: Redactie Nationale Zorggids