Normal_normal_implantaat

Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) neemt de aandacht voor de veiligheid van medische hulpmiddelen, zoals implantaten toe. Met name rondom implantaten hebben zich de afgelopen jaren ernstige problemen voorgedaan. Veilige implantaatproducten en een veilige toepassing daarvan vormt sindsdien een speerpunt in het toezichtbeleid van de inspectie. Veel verbeteringen zijn al ingezet, aldus de inspectie, maar de verbeteringen zijn nog niet afgerond. Hiermee reageert de IGJ op de berichtgeving van Radar en Trouw over het registeren van bijwerkingen of andere effecten door implantaten. Dit meldt IGJ. 

“Implantaten redden ook levens. We kunnen ons geen wereld meer voorstellen zonder medische hulpmiddelen. Om de kwaliteit van leven van veel mensen te verbeteren moeten we kleine risico’s accepteren. Ook innovatie is nodig. Toezicht moet daarvoor ruimte houden. Maar als er iets structureel misgaat, moeten we dat snel kunnen signaleren. Daarvoor is samenwerking nodig tussen fabrikanten, zorgverleners, patiënten en toezichthouders”, zegt de inspectie.

De inspectie vindt het ook nodig om transparant te zijn over de nieuwe wetgeving. Fabrikanten worden verplicht meer informatie openbaar beschikbaar te maken, op een voor de patiënten begrijpelijke manier. Daarnaast komt er een uitgebreid Europees informatiesysteem, waarin fabrikanten en autoriteiten alle informatie over de medische hulpmiddelen gaan opslaan. Belangrijke informatie voor patiënten zal in dit systeem openbaar toegankelijk worden.

Ook in de spreekkamer van de arts moet uitvoerig worden gesproken over de voor- en nadelen van een implantaat. Met behulp van die informatie kan de patiënt een afgewogen keuze maken. De extra informatie die fabrikanten openbaar moeten gaan maken, gaat daarbij helpen, denkt de inspectie.

Vooruitlopend op de Europese verbeteringen, heeft Nederland al enkele concrete verbeteracties ingezet. Zo is er een landelijk implantaten register ontwikkeld, waarin zorgverleners gegevens van implantaties registreren. Nu is dat nog vrijwillig, maar vanaf 1 januari worden zorgverleners daartoe wettelijk verplicht. Patiënten moeten vanaf dan ook schriftelijk gegevens van de arts ontvangen over hun implantaat. 4

Daarnaast is er een meldpunt voor bijwerkingen over implantaten ingericht, waar laagdrempelig door patiënten of zorgverleners gemeld kan worden over onverwachte effecten rondom een implantaat. Alle patiënten en zorgverleners kunnen daar melden. Ook bij het Landelijk Meldpunt Zorg kunnen mogelijke problemen met medische hulpmiddelen worden gemeld. 

Door: Redactie Nationale Zorggids