Normal_portemonnee_geld

Zilveren Kruis gaat de vervoerskosten die patiënten en hun bezoekers moeten maken ten gevolge van het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen compenseren. Seniorenorganisatie KBO-PCOB en de samenwerkende ouderenorganisaties in Lelystad (OSOL) zijn blij met deze regeling voor patiënten en hun bezoekers. De compensatieregeling is tot stand gekomen op uitdrukkelijk verzoek van KBO-PCOB en OSOL. Dit meldt de seniorenorganisatie.

Een deel van de behandelingen in de MC IJsselmeerziekenhuizen wordt (tijdelijk) verplaatst naar andere ziekenhuizen in de regio. Patiënten die voor hun zorg verder moeten reizen naar een ander ziekenhuis, kunnen (tijdelijk) te maken krijgen met hogere vervoerskosten. Zilveren Kruis wil een positief gebaar maken naar zijn klanten in deze bijzondere situatie.

Vervoerskostenregeling voor bezoekers

Zilveren Kruis komt verzekerden tot 1 april 2019 tegemoet in de vervoerskosten die zij moeten maken bij behandeling in een ander ziekenhuis. Deze regeling geldt voor patiënten die al in behandeling zijn bij MC IJsselmeerziekenhuizen en/of patiënten die wonen in Flevoland en in de Noordoostpolder waarbij de behandeling  nu plaatsvindt in een ander ziekenhuis dan in IJsselmeerziekenhuizen zou plaatsvinden. De tegemoetkoming geldt ook voor hun bezoekers.

Verzekerden van Zilveren Kruis in het betreffende gebied worden deze week per e-mail of per brief geïnformeerd. De zorgverzekeraar evalueert de regeling bijtijds om te kijken wat er na 1 april nog nodig is. KBO-PCOB zal zich door Zilveren Kruis regelmatig laten informeren over de voortgang van de regeling. 

Door: Redactie Nationale Zorggids