Normal_schaap

De jaarlijkse Staat van Zoönosen focust zich dit jaar op een One Health-aanpak van zoönosen. De One Health-gedachte gaat er vanuit dat verschillende disciplines moeten samenwerken bij de aanpak van zoönosen; ziekten die van dier op mens kunnen overgaan. Deze samenwerking is nodig, omdat mensen en dieren in relatie staan met elkaar en hun omgeving. Dit meldt RIVM. 

Vooral bacteriële voedselinfecties

De meeste infecties van dieren naar mensen worden via voedsel overgedragen. In 2017 zijn in totaal 666 uitbraken gemeld van voedselgerelateerde uitbraken met 2.995 zieken. Een deel hiervan werd veroorzaakt door  zoönotische voedselgerelateerde ziekteverwekkers,  zoals Campylobacter, Salmonella, Listeria monocytogenes en STEC. Voor listeriose valt een toename van het aantal patiënten over de jaren op.

Meer patiënten met orthohantavirus-infectie

Orthohantavirussen komen voor in knaagdieren, zoals rosse woelmuizen en ratten. In Nederland komen puumalavirus en, sinds 2016, seoulvirus het meeste voor. Besmette knaagdieren kunnen het virus uitscheiden in hun urine of ontlasting. Als dit indroogt, kan het virus in stof terechtkomen, waarna mensen het kunnen inademen. Dit kan leiden tot griepachtige klachten en nier- of leverklachten. In 2017 zijn vijftig personen gemeld met een orthohantavirus-infectie (waarvan 45 opgelopen in Nederland). Net zoals in 2016 waren er ook in 2017 een aantal patiënten besmet geraakt met seoulvirus via tamme ratten (drie in 2017).

Door: Redactie Nationale Zorggids