Normal_oudereren_oma_ziekenhuis_bed_patient

Oudere grieppatiënten die komend jaar tijdens de griepgolf in het ziekenhuis belanden,worden sneller doorverwezen naar een verpleeg- of verzorgingstehuis. Ziekenhuizen hanteren een andere aanpak om te voorkomen dat spoedeisende hulpafdelingen (SEH’s) weer overvol komen te zitten. Begin dit jaar hield een griepepidemie ons land in de greep. Ziekenhuizen konden de toestroom van grieppatiënten, met name zieke ouderen, niet meer aan waardoor opnamestops werden ingesteld. Een deel van de problemen lag aan het zieke ziekenhuispersoneel dat haar werk niet kon uitvoeren. Dit meldt Trouw.

De griepgolf dit jaar duurde meer dan twee keer zo lang als gemiddeld. Ziekenhuizen werden hierdoor overvallen en willen opnamestops dit jaar voorkomen. Het Landelijke Netwerk Acute Zorg (LNAZ) is samen met zorginstellingen met een preventieve plan van aanpak aan de slag gegaan. De bedoeling is dat ziekenhuispersoneel wordt aangespoord om de griepprik te halen. De vaccinatiegraad onder medewerkers ligt nu op 20 procent, voorheen was dat 13 procent.

Grotere rol voor zorgloketten weggelegd

En dan zijn er nog de mogelijke problemen op de spoedeisende hulp. Afgelopen jaar konden ziekenhuis de toestroom van grieppatiënten niet meer aan. Grieppatiënten kunnen niet lukraak op andere afdelingen geplaatst worden omdat zij een grot besmettingsgevaar vormen voor andere kwetsbare patiënten. Hierin is een grotere rol voor zorgloketten weggelegd. “De huisarts of de SEH kunnen het loket benaderen om te kijken waar patienten heen geplaatst kunnen worden”, legt Arold Reusken van LNAZ uit. Dat kan zijn in een verpleeghuis, verzorgingstehuis, een zorghotel of toch op een speciaal voor grieppatiënten ingerichte ziekenhuisafdeling.

“Als de loketten beter zicht hebben op het aantal beschikbare bedden helpt dat huisartsen en ziekenhuizen bij doorplaatsen van patiënten waardoor ze ruimte creëren voor nieuwe opnames.”

Griepteam in HMC

In het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) in Den Haag wordt gewerkt met een speciaal griepteam. Zij overleggen over de instroom van patiënten met griep en hoe bedden het beste verdeeld kunnen worden. Vorig jaar moesten ook in dat ziekenhuis operaties uitgesteld worden omdat het personeel zelf ziek thuis zat. Met de nieuwe maatregelen wil het HMC dat voorkomen. 

Door: Redactie Nationale Zorggids