Normal_jeugdzorg

Een betaalbare woonplek, voldoende kansen op een opleiding en een baan, financiële zelfredzaamheid en voldoende zorg en ondersteuning. Basisbehoeften voor ieder mens, maar waaraan de 10.700 zwerfjongeren (18 -27 jaar) in Nederland nog te vaak tekortkomen. Op die vier ‘levensbrede’ prioriteiten zal staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid zich richten met zijn actieprogramma Zwerfjongeren, dat hij afgelopen oktober in de Tweede Kamer aankondigde. Met het programma brengt hij lokale partijen en gemeenten, maar ook andere verantwoordelijke ministeries samen om de knelpunten waar jongeren vaak tegenaan lopen aan te pakken. Dit meldt Rijksoverheid. 

Ruim 1 miljoen extra voor uitwerking Meerjarenagenda

Het actieprogramma Zwerfjongeren is een aanvulling op de Meerjarenagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. In de Meerjarenagenda zijn acht prioriteiten aangegeven voor het verbeteren van de opvang en ondersteuning van kwetsbare mensen in onze samenleving. Op deze prioriteiten worden de plannen nu verder uitgewerkt, met name op regionaal niveau. In 2019 komen alle betrokken regio’s met concrete uitvoeringsafspraken. Om het maken van deze afspraken te ondersteunen, stelt de staatssecretaris 1.225.000 euro extra beschikbaar aan de regio’s. Met de regio’s die achterblijven in het maken van concrete plannen gaat hij in gesprek.

Meer aandacht voor kinderen in de opvang

Bij het verbeteren van de maatschappelijke opvang en beschermd wonen verdient een aantal groepen in het bijzonder onze aandacht, aldus de staatssecretaris. Naast zwerfjongeren gaat het dan bijvoorbeeld ook om kinderen die samen met (een van) hun ouders in de opvang terecht komen. Het is volgens Blokhuis belangrijk om meer aandacht te hebben voor deze kinderen ervoor te zorgen dat zij de juiste ondersteuning krijgen. Daarom gaat hij voor professionals in beeld brengen wat zij minimaal moeten doen als kinderen in de maatschappelijke opvang komen.

Door: Redactie Nationale Zorggids