Normal_samenwerking_fusie_handen_schudden

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) keurt de fusie van Bergman Clinics en NL Healthcare Clinics goed. Beide klinieken zijn zelfstandige behandelcentra die medisch-specialistische zorg bieden die minder complex en goed te plannen is, zoals huidzorg, orthopedie en oogzorg. De ACM stelt vast dat de fusie geen negatieve gevolgen heeft voor de keuzemogelijkheden van patiënten omdat de activiteiten van Bergman Clinics en NL Healthcare Clinics slechts in enkele regio’s overstappen. Dit meldt ACM. 

In de regio’s waar overlap is, hebben patiënten na de fusie nog voldoende keuze om bijvoorbeeld de behandeling te laten doen in een ziekenhuis. Voor zorgverzekeraars zijn er geen veranderingen in de zorginkoopmogelijkheden.

Bestuursvoorzitter Martijn Snoep van ACM laat weten dat de organisatie diepgaand onderzoek heeft gedaan naar de mogelijke gevolgen van de fusie. De Autoriteit verwacht niet dat patiënten en verzekerden als gevolg van de fusie straks slechter af zijn. “Zorgverzekeraars hebben bezwaren geuit tegen de fusie tijdens ons onderzoek. Maar wij concluderen dat er door de fusie weinig verandert in de onderhandelingspositie van verzekeraars ten opzichte van de klinieken”, aldus Snoep. 

Door: Redactie Nationale Zorggids